HomeHome
CompanyCompany
ServicesServices
SolutionSolution
ProductsProducts
RecruitRecruit
SupportSupport
ContactContact

ISolution Ltd.,

 

482/20D Le Quang Dinh Street,
Binh Thanh District, HCMC, VietNam.
T: +84 (8) 3 51 52 127
M: info@isolution.vn

© 2008 iSolution

PDF. In Email

 
 

Giải pháp Thương mại Điện tử

Cập nhật sản phẩm tùy biến
Khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến trên website
Xử lý một số chương trình khuyến mãi tự động cho doanh nghiệp
Thanh toán trực tuyến
 
 

Giải pháp e-Mail Tự động

Gởi e-mail tự động, không giới hạn số địa chỉ e-mail
Phân lọai địa chỉ e-mail theo từng bô phận khác hàng, đối tác…
Hệ thống cập nhật, quản lý e-mail tự động