HomeHome
CompanyCompany
ServicesServices
SolutionSolution
ProductsProducts
RecruitRecruit
SupportSupport
ContactContact

ISolution Ltd.,

 

482/20D Le Quang Dinh Street,
Binh Thanh District, HCMC, VietNam.
T: +84 (8) 3 51 52 127
M: info@isolution.vn

© 2008 iSolution

PDF. In Email

1/ Nhân viên thiết kế Web

Kỹ năng: PHOTOSHOP, các phần mềm khác về design

Ưu tiên ứng viên biết DREAMWEAVER, CSS, HTML

Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Trung cấp)

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật

Kinh nghiệm: 1 năm

Độ tuổi: 20-27

Số lượng: 02 người

Sáng tạo, nhiệt tình, năng động

Tình trạng: available
 

2/ Nhân viên phát triển Web

Kỹ năng: PHP, WebSmarty

Ưu tiên ứng viên biết ASP.NET, JAVA, JSP

Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Trung cấp)

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật

Kinh nghiệm: 1 năm

Độ tuổi: 25-35

Số lượng: 01 người

Đam mê công nghệ, nhiệt tình, năng động

Tình trạng: expired